U bevindt zich hier:

WEBINAR

Heraanbesteden, wanneer wel / wanneer niet? 


Welke vrijheid en mogelijkheid heeft een aanbestedende dienst om na een intrekking van een aanbesteding tot heraanbesteding van de opdracht over te gaan? Welke voorwaarden gelden hierbij en waar moet je als aanbestedende dienst op letten?


Het gebeurt regelmatig dat een aanbestedende dienst besluit een aanbesteding in te trekken omdat hij de opdracht opnieuw wenst aan te besteden. De aanbestedende dienst heeft een grote vrijheid om een aanbesteding in te trekken. Maar heeft hij ook zoveel vrijheid om vervolgens tot een heraanbesteding over te gaan? Mag dit alleen indien een opdracht ‘wezenlijk’ wordt gewijzigd? En maakt het daarbij uit of hij er zelf voor kiest om over te gaan tot een heraanbesteding of dat hij daartoe verplicht is op grond van de regels van het aanbestedingsrecht? 

Tijdens het webinar 'Heraanbesteden, wanneer wel / wanneer niet?' dat Nevi en Corvers gezamenlijk onder de vlag van InkoopJurisprudentprimair organiseerden op 4 november 2021 werd antwoord gegeven op deze en andere veelgestelde vragen rond heraanbesteden. Het webinar was primair gericht op inkopers en juristen van aanbestedende diensten.

Interesse om het webinar alsnog te bekijken via een replay-link?
Stuur een verzoek hiertoe dan naar m.vansloten@inkoopjurisprudent.nl

Praktische informatie

Datum:

4 november 2021

Tijd:

11 uur (tot ongeveer 12 uur)

Doelgroep:

Publieke sector / aanbestedende diensten*

Kosten:

Deelname aan dit webinar is gratis voor abonnementhouders en proefabonnementhouders. Onderdeel van aanmelding voor dit webinar is een vrijblijvend proefabonnement op InkoopJurisprudent. Door je aan te melden voor deelname aan het webinar meld je je automatisch aan voor het proefabonnement en geef je Nevi en Corvers toestemming je gedurende 3 maanden de InkoopJurisprudent-Practicals met leerpunten uit de actuele jurisprudentie toe te sturen. Het proefabonnement verplicht je tot niets, stopt automatisch na 3 maanden en is tussentijds stop te zetten indien je er geen gebruik meer van wenst te maken.

Meer informatie over een proefabonnement InkoopJurisprudent.

 

 Deelname voor niet-Nevi-leden is € 75,- excl. BTW.

Aanmelding

Helaas - het webinar is al geweest. U kunt zich niet meer aanmelden. Toch interesse? Vraag naar de mogelijkheid om de replay-link te ontvangen. Stuur hiervoor een verzoek naar m.vansloten@inkoopjurisprudent.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de primaire doelgroep behoren deelname aan het webinar te weigeren