U bevindt zich hier:

WEBINAR

Onderzoeksplicht aanbestedende diensten

Hoe dient een aanbestedende dienst te handelen bij een klacht over een mogelijk ongeldige winnende inschrijving?

Op dinsdag 10 november 2020 organiseerden Nevi en Corvers onder de vlag van InkoopJurisprudent het webinar 'Onderzoeksplicht aanbestedende diensten' voor aanbestedende diensten. Tijdens het webinar werd antwoord gegeven op de vraag hoe een aanbestedende dienst dient te handelen bij een klacht over een mogelijk ongeldige winnende inschrijving. 

Inhoud webinar
Het komt regelmatig voor dat een afgewezen inschrijver van mening is dat een opdracht niet gegund kan worden aan de winnende inschrijver omdat diens inschrijving ongeldig zou zijn – bijvoorbeeld omdat er sprake zou zijn van een inschrijving die niet realistisch is, omdat een inschrijving niet aan bepaalde eisen zou voldoen (zoals bijvoorbeeld een referentie-eis of een eis uit het programma van eisen), of omdat op de winnende inschrijver een uitsluitingsgrond van toepassing zou zijn.

De vraag is wat een aanbestedende dienst met dergelijke klachten moet doen.

  • Is de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie verplicht een nader onderzoek te doen naar de inschrijving van de winnende inschrijver of kan hij de klachten naast zich neerleggen?
  • Indien hij een nader onderzoek doet, waaraan moet dat onderzoek dan voldoen en hoe kan hij het onderzoek het beste afronden?
  • En moet de aanbestedende dienst de klagende inschrijver de mogelijkheid geven om zelf onderzoek te doen naar de winnende inschrijving?

Deze en andere vragen zijn in het webinar aan de hand van regelgeving en jurisprudentie beantwoord. Het webinar bood concrete handvatten voor aanbestedende diensten hoe te handelen op het moment dat afgewezen inschrijvers klagen over de voorlopige gunning aan een concurrent.

Replay webinar

Ben je werkzaam bij een aanbestedende dienst en heb je het webinar gemist, maar had je het graag willen bijwonen? Neem dan nu geheel vrijblijvend en gratis een proefabonnement op InkoopJurisprudent met het verzoek de replay van dit webinar te ontvangen. We sturen je dan bij de bevestiging van het proefabonnement een link waarmee je het webinar alsnog kunt bekijken. Daarnaast ontvang je van ons het artikel 'Hoe ver reikt de verificatieplicht van aanbestedende diensten?' - een publicatie van Leopold Sueters van Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten uit de Procurement Letter. 
Het proefabonnement verplicht je verder tot niets en stopt automatisch na 3 maanden. 

Meer informatie en aanmelden vrijblijvend en gratis Limited Proefabonnement op InkoopJurisprudent


Datum:         10 november 2020
Tijd:               11 uur (tot ongeveer 12 uur)
Kosten:         Gratis voor licentiehouders en proefabonnement-leden van InkoopJurisprudent
                        Nevi-leden  25 euro
                        Niet-Nevi-leden  50 euro
Doelgroep:   Publieke sector / aanbestedende diensten

(De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de primaire doelgroep behoren deelname aan het webinar te weigeren)