U bevindt zich hier:

WEBINAR

Highlights Aanbestedingsjurisprudentie 2020


Op donderdag 11 maart 2021 organiseerden Nevi en Corvers onder de vlag van InkoopJurisprudent het webinar 'Highlights Aanbestedingsjurisprudentie 2020' voor inkopers en juristen van aanbestedende diensten. 

Inhoud webinar

Dit webinar schetste enerzijds kort een beeld van de aanbestedingsjurisprudentie in 2020 aan de hand van cijfers en grafieken. Gekeken werd of er vanuit de cijfers rond de rechtszaken trends en ontwikkelingen te zien zijn. Daarnaast werd een beeld geschetst van de meest in het oog springende jurisprudentie van 2020.

Opmerkelijk dit was het aantal uitspraken van het Europese Hof van Justitie in 2020 rondom het onderwerp horizontale samenwerking. Dit betreft samenwerking tussen AD’s waarbij zij elkaar onderling overheidsopdrachten vergeven, zonder dat zij deze opdrachten daarbij hoeven aan te besteden. 

Tijdens het webinar werd dieper ingegaan op de leerpunten uit de verschenen jurisprudentie rondom dit onderwerp. Daarmee gaf het webinar o.a. inzicht in de vraag welke (verruimde) mogelijkheden aanbestedende diensten hebben om horizontale samenwerking (als uitzondering op de aanbestedingsplicht) toe te passen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.  

Wil je het webinar graag alsnog bekijken? 

Stuur dan even een mailtje naar m.vansloten@inkoopjurisprudent.nl

Heb je ook interesse in het gratis en geheel vrijblijvende Limited proefabonnement (dat automatisch stopt na 3 maanden) dan kun je dat bij het aanmelden voor het webinar meteen aangeven.
Klik hier voor meer informatie over het Limited Proefabonnement InkoopJurisprudent. 


Datum:         11 maart 2021
Tijd:               11 uur (tot ongeveer 12.15 uur)
Kosten:         Gratis 
Doelgroep:   Publieke sector / aanbestedende diensten

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de primaire doelgroep behoren deelname aan het webinar te weigeren