U bevindt zich hier:
 • Wat biedt InkoopJurisprudent

Wat biedt InkoopJurisprudent?


InkoopJurisprudent (voorheen Juris-Lecta) helpt zowel inkopers als juristen van aanbestedende diensten op praktische wijze bij aanbestedingtrajecten. 

Met een licentie op InkoopJurisprudent heeft u recht op de volgende diensten:

 • Practicals  alle ‘lessons learned’ uit de aanbestedingsjurisprudentie voor uw inkooppraktijk
 • Webinars - gratis deelname aan minimaal twee webinars per jaar waarin een selectie van leerpunten uit de jurisprudentie verder wordt uitgediept en u concrete vragen kunt stellen
 • Graphics - aanbestedingsrechtszaken overzichtelijk weergegeven in cijfers en grafieken

 

Practicals

U ontvangt maandelijks de nieuwe ‘lessons learned ’ uit de actuele aanbestedings- jurisprudentie - door ons Practicals genoemd. Daarnaast heeft u toegang tot de online portal - een kennis-databank boordevol ‘lessons learned’ uit de aanbestedingsjurisprudentie opgebouwd vanaf 2015. 

Een team van juridische inkoopexperts selecteert uit alle gepubliceerde aanbestedings-uitspraken enkel die uitspraken die voor de inkooppraktijk van belang zijn. Gekeken wordt naar de consequenties en de leerpunten van de uitspraak voor de inkooppraktijk. Op basis daarvan worden per geselecteerde uitspraak één of meerdere praktijkdocumenten opgesteld, door ons Practicals genoemd. Over het algemeen in de vorm van een vraag die beantwoord wordt. 

Met de InkoopJurisprudent Practicals heeft u kortom snel en eenvoudig inzichtelijk welke fouten u bij aanbestedingen moet vermijden en welke keuzemogelijkheden u in bepaalde probleemsituaties heeft.

Een aantal voorbeelden
De Practicals geven antwoorden op vragen als:

 • Hoe beoordeelt een AD of een aanvulling of wijziging van een inschrijving leidt tot een – niet geoorloofde – inhoudelijk nieuwe inschrijving?
 • Hoe moeten functionele specificaties worden geformuleerd? 
 • Mag een AD eisen dat een inschrijver geen beroep mag doen op een derde en dat hij verplicht is (delen van) de opdracht zelf uit te voeren?
 • Mag een inschrijver die een oud prijsinvulformulier heeft ingediend, welke was gewijzigd bij Nota van Inlichtingen, zijn fout herstellen?
 • Wat kan een AD doen wanneer hij pas na de voorlopige gunningsbeslissing constateert dat hij een inschrijving ongeldig had moeten verklaren?
 • Kan een ondernemer worden uitgesloten wanneer zijn prestaties in het verleden zijn tekortgeschoten?

Kortom, we geven vanuit de actuele jurisprudentie antwoorden op vragen die spelen binnen uw aanbestedingspraktijk. Antwoorden waar u binnen uw eigen aanbestedingsprojecten uw voordeel mee kunt doen, om zelf bepaalde problemen vooraf te voorkomen. 


Webinars

Met een licentie kunt u gratis deelnemen aan de InkoopJurisprudent webinars. Er worden jaarlijks minimaal twee webinars aangeboden waarin een selectie van leerpunten uit de jurisprudentie verder wordt uitgediept en u de gelegenheid heeft concrete vragen te stellen.

Voorbeelden van eerdere webinars:

 • Mogelijkheden tot het herstel van fouten
 • Geschiktheidseisen - Beroep op derden
 • Het gebruik van facultatieve uitsluitingsgronden
 • Past performance als uitsluitingsgrond bij aanbestedingen
 • Trends en Ontwikkelingen in aanbestedingsjurisprudentie
 • Onderzoeksplicht aanbestedende diensten
  Hoe te handelen bij een klacht over een mogelijk ongeldige winnende inschrijving? 

 

Graphics

U ontvangt minimaal eenmaal per jaar de InkoopJurisprudent Graphics. Dit zijn factsheets waarin aanbestedingsjurisprudentie overzichtelijk is weergegeven in cijfers en grafieken. 
De Graphics worden ontwikkeld vanuit de onze eigen analyse-database – een database waarin 
alle uitspraken op het gebied van aanbesteden in Nederland vanaf 2013 cijfermatig zijn weergegeven.

De Graphics geven onder andere antwoord op vragen als:

 • Hoe vaak leidt een aanbesteding van een bepaalde opdracht tot een rechtszaak?
 • Hoe vaak wordt een aanbestedingsrechtszaak gewonnen door de aanbestedende dienst?
 • Wat zijn de meest voorkomende gronden op basis waarvan een rechtszaak gestart wordt bij aanbestedingen?
 • Wat zijn de meest voorkomende vorderingen bij aanbestedingsrechtszaken?
 • Is er bij een bepaalde aanbestedingsprocedure meer kans op een rechtszaak?


Bovenstaande vragen kunnen onder andere beantwoord worden:
- per type opdracht / onderwerp van de opdracht van de aanbesteding
- per type aanbestedende dienst
- per gehanteerde aanbestedingsprocedure
- per sector van de inschrijvende partij

Daarnaast kunnen de Graphics ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrechtszaken in beeld brengen. 

U krijgt via de Graphics snel en makkelijk inzichtelijk op basis waarvan u strategische keuzes rondom uw aanbesteding kunt maken. 

Standaard ontvangt u jaarlijks een set van Graphics met de meest interessante en in het oog springende informatie vanuit de InkoopJurisprudent Analyse-database. 

Daarnaast kunnen licentie-houders een analyse op maat laten uitvoeren vanuit de database.
Een voorbeeld hiervan is om te onderzoeken welke kans er (statisch gezien) voor een bepaald type aanbestedende dienst is op een rechtszaak bij een aanbesteding van ICT-software gerelateerd aan het type procedure dat bij de aanbesteding gehanteerd is en wat in dat geval de meest voorkomende gronden voor de rechtszaak waren. 
Afhankelijk van de diepte van de analyse en de benodigde tijd, zal er een ureninschatting met bijbehorende kostenopgave voor de analyse op maat gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicals

Juris-Lecta_voorbeeld-1_met-kader-Lres-1.png