U bevindt zich hier:
  • Over ons
  • Persbericht samenwerking Corvers - Nevi

PERSBERICHT

Nieuwe tool voor lessons learned uit aanbestedingsjurisprudentie

Zoetermeer, 11 juni 2020

Nevi gaat samenwerken met Corvers Procurement Services BV, juridisch adviseur gespecialiseerd in inkoop en aanbesteden. De samenwerking krijgt vorm door het gezamenlijk aanbieden van een tool genaamd InkoopJurisprudent. Deze tool geeft inkoopprofessionals eenvoudig en structureel inzicht in de lessen die er uit de rechtbankuitspraken te leren zijn voor de inkooppraktijk.

Inkoopprofessionals die zich bezighouden met aanbesteden, hebben met de Nevi-Corvers InkoopJurisprudent tool de mogelijkheid om eenvoudig bij te blijven met de jurisprudentie voor de inkooppraktijk. De tool geeft inzicht in mogelijke probleemgebieden en helpt aanbestedende diensten problemen bij aanbestedingen te voorkomen.

Vanuit Nevi faciliteren we het ontwikkelen van procurement skills en bieden we tools om inkoopprofessionals in hun dagelijkse werk te ondersteunen. Daarin zochten we nog naar een goede invulling op het gebied van jurisprudentie. InkoopJurisprudent is op dat gebied de perfecte oplossing. Er bestaan uiteraard al producten op de markt die juridische samenvattingen bieden. Maar dat is niet wat wij zochten. Een juridische samenvatting is doorgaans nog steeds een document van vele pagina’s waarbij je als inkoper moet zoeken naar wat de uitspraak concreet voor jouw eigen inkooppraktijk betekent. InkoopJurisprudent kent een totaal andere insteek. Het biedt inkopers korte, leesbare sheets. Praktijkgericht inzicht van alleen die uitspraken die voor hun inkooppraktijk mogelijk gevolgen kan hebben. Met deze kennis kunnen ze voorkomen dat ze dezelfde fouten maken waardoor rechtszaken voorkomen kunnen worden. Dat is voor onze leden en klanten echt van toegevoegde waarde,” aldus Erik van Assen, manager Tools.

Stephan Corvers van Corvers Procurement Service BV: “Nevi heeft gekozen voor deze aanvulling op hun dienstverlening omdat dit product in nauwe samenspraak met inkopers en praktijkjuristen vanuit de praktijkbehoefte is opgezet en verder is ontwikkeld. Hiermee is het product direct inzetbaar voor de leden en klanten in de publieke sector.

InkoopJurisprudent is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Practicals

Een selectie van de gepubliceerde uitspraken op het gebied van inkoop en aanbesteden wordt
door een team van aanbestedingsexperts verwerkt tot korte, makkelijk leesbare en overzichtelijke leerdocumenten (Practicals). Anders dan juridische samenvattingen, bevatten deze Practicals puur de praktische leerpunten van de uitspraak voor de dagelijkse inkoop- en aanbestedingspraktijk. De Practicals worden maandelijks toegestuurd per mail. Daarnaast zijn ze toegankelijk via de online portal, waarin leden eenvoudig kunnen zoeken op bepaalde onderwerpen. De InkoopJurisprudent Practicals geven inzicht in welke fouten bij aanbestedingen dienen te worden vermeden en welke keuzemogelijkheden er in bepaalde probleemsituaties zijn.
 

  • Webinars

Minimaal twee maal per jaar wordt via gratis webinars exclusief voor de gebruikers van InkoopJurisprudent een selectie van leerpunten uit de jurisprudentie verder uitgediept waarbij deelnemers de gelegenheid hebben om concrete vragen te stellen.

  • Graphics

De InkoopJurisprudent – Graphics geven een cijfermatige en grafische analyse van alle uitspraken op het gebied van aanbesteden in Nederland. Een jaarlijkse factsheet geeft inzichten op basis waarvan strategische keuzes rondom aanbestedingen kunnen worden gemaakt.

InkoopJurisprudent is opgezet en bedoeld voor inkoopprofessionals binnen de publieke sector die zich bezighouden met aanbesteden. Daarnaast kan de tool ook interessante inzichten bieden voor de opdrachtgever (compliance binnen organisaties) en voor inschrijvende partijen (bijv. tenderteams).

Gratis webinar InkoopJurisprudent

Op 7 juli organiseren Nevi en Corvers het gratis webinar Trends & Ontwikkelingen Aanbestedingsjurisprudentie. Het webinar inzicht geeft in de trends en ontwikkelingen rond aanbestedingsjurisprudentie en laat je kort kennismaken met de vele mogelijkheden van deze nieuwe tool. Inschrijven voor dit webinar kan hier.

Meer informatie en introductie-aanbod
Kijk voor meer informatie over InkoopJurisprudent en het introductie-aanbod op https://nevi.nl/tool/inkoopjurisprudent-tool


Over Nevi
Nevi is het kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management. Gevoed door visies en inzichten uit bedrijfsleven, publieke sector onderwijs en wetenschap bundelen en duiden wij alle facetten van procurement. Wij delen die diepgaande kennis: in onze vereniging van 7.000 professionals die elkaar inspireren en stimuleren. In doelgerichte opleidingen, trainingen en events voor iedereen die verder wil in ons mooie vak. En in innovatieve krachtenbundelingen met maatschappelijke en commerciële partners.
Zo brengen wij, gezamenlijk, procurement naar een hoger niveau.
Nevi. Procurement in perspectief. Meer informatie: www.nevi.nl.

Over Corvers Procurement Services BV
Corvers Procurement Services BV (kort Corvers) is een juridisch advieskantoor gespecialiseerd op het gebied van inkoop, aanbesteden en contractering. Het kantoor heeft toonaangevende klanten in Nederland en buitenland. Corvers ondersteunt haar klanten met juridisch onderzoek, advies en begeleiding rondom grote aanbestedings- en inkooptrajecten, zowel op beleidsmatig en strategisch niveau alsook in de praktische uitvoering.
Corvers wordt o.a. ingeschakeld bij complexe aanbestedingen (zoals ICT-aanbestedingen) en politiek gevoelige projecten. Specialisatiegebieden zijn in het bijzonder aanbesteding van innovatie (innovation procurement), duurzaam aanbesteden, value engineering (hoe borg je bij de inkoop al dat je leverancier blijft presteren gedurende de uitvoering), inzet van marktconsultaties, en ondersteuning bij business case development. Corvers is onder andere main contractor voor het European Assistance for Innovation Procurement (eafip) – een initiatief vanuit de Europese Commissie.
Meer informatie over Corvers: www.corvers.nl